top of page
  • Forfatterens bildeAdmin

Pilgrimsrute fra Orxeta til Relleu

Fra utkanten av landsbyen Orxeta en mil innenfor kysten ved fiskerlandsbyen Villajoyosa på Costa Blanca-kysten i Spania går det en rute til fjellandsbyen Relleu.

En brun hest foran et vakkert fjellandskap ved Relleu i Spania

Den er en del av pilgrimsleden fra Alicante til Santiago de Compostela - også kalt Camino de Santiago del Sureste.

Mennesker ved parkerte bilder på veikanten ved Relleu i Spania

Første del av denne ruten går fra fiskerlandsbyen Villajoyosa til Orxeta. Den er 19 km lang. Andre del går fra Orxeta og opp i fjellene til landsbyen Relleu. Ruten starter ved avkjøringen til Finestrat i utkanten av Orxeta.

Veiskilt ved sti som går av fra asfaltert vei ved Relleu i Spania

Parker langs veikanten rett før avkjøringen. Gå 50 meter tilbake og ta stien som går opp skråningen på motsatt side av veien.

Tre mennesker går på smal og bratt sti på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

Det er en forholdsvis bratt stigning 200-300 meter, men siden stien går i hårnålssvinger, føles det ikke så bratt å gå den.

Fjellandskap med oliventrær i forgrunnen ved Relleu i Spania

Man får raskt en fin utsikt til fjellene på østsiden som for eksempel Puig Campana i midten av bildet over.

En gruppe mennesker går på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

På toppen av denne stigningen kommer du til et veiskille der du skal ta til høyre. Det blå skiltet på bildet nedenfor, viser retningen for pilgrimsleden. Følg disse der hvor du finner dem.

Blått skilt som viser vei til Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

Ruten går så et stykke gjennom en skog før du møter på en vei med betongdekke. Ta til venstre her.

En gruppe mennesker går på smal sti i skogsterreng på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

Mennesker går på veg med betongdekke på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

Etter 50-100 meter på denne tar du av til høyre og over på en sti som går parallelt med veien et stykke. Følg hvit/grønn merking på treet.

Vegskille på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

Vegkryss på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

Denne stien leder etter hvert over på en grusvei som fører til CV-775. Her tar du til venstre i krysset og går langs veien 100-200 meter til du ser en sti som tar av til venstre og er merket med gul/blå pil.

Gul og blå merking på sti på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

Denne stien følger du til du kommer til en parkeringsplass.

Mennesker som viser vei til sti på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

På parkeringsplassen ser du en gammel gul bygning. Det har tidligere vært en garnisonsbygning for Guardia Civil. Fortsett rett frem i retning av det gule huset, men på stien som er markert med det blå pilgrimsskiltet.

En gruppe mennesker står på en parkeringsplass med et gult hus i bakgrunnen på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

Et gammelt gult hus som har vært garnisonsbygning for Guardia Civil på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

Etter dette går du en stund på et platå i et vakkert landskap med olivenlunder i forgrunnen og fjellene i bakgrunnen.

Vakkert fjellandskap med en oliventrehage i forgrunnen på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

To enslinge gamle oliventrær på slette foran fjell på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

Kvinne i rødt går på sti på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

Pil på stein og mennesker som viser vei på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

Følg merking som for eksempel den gul/blåe pilen på bildet over inntil du kommer opp på en asfaltert vei. Følg den rett frem til du kommer til Relleu (570 meter).

En gruppe mennesker kommer ut på vei fra sti på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

Skilt til Relleu på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

Legg merke til veiskillene du har tatt underveis slik at du finner veien tilbake igjen. Det er ikke alltid merkingen er like synlig fra denne siden.

Kvinne i sort viser stien som skal følges på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

Mann med blå caps foran fjellterreng på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

På veien tilbake møter du det samme vakre fjellandskapet mot øst. Er du heldig, kan du også se en hest eller to som går fredelig omkring for seg selv og beiter i skråningen.

Mennesker på sti og hvit hest beitende i en skråning på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

Et fjell Puig Campana sett fra Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

Hvis du ønsker en kortere og mindre anstrengende tur, kan du starte på parkeringsplassen ved den gule garnisonsbygningen. Da kjører du CV-775 mot Relleu til du kommer til distansemerke 28. Her parkerer du på parkeringsplassen på høyre side.

Veimerke på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania

Herfra følger du pilgrimsleden i retning av de gule huset og videre mot Relleu som beskrevet over. Da slipper du oppstigningen til platået.

Bil på parkeringsplass på Pilgrimsruten ved Relleu i Spania


Flere utflukter: www.turideer.com


Ukens utflukt: Pilgrimsrute fra Orxeta til Relleu


Passer for: Alle i normalt god fysisk form. Den første oppstigningen kan være anstrengende, men er ikke på noe punkt farlig eller skremmende. Hvis du ønsker en kortere og mer behagelig tur uten særlig oppstigning, kan du starte på parkeringsplassen ved veimerke 28 på CV-775.


Varighet: Fra Orxeta til Relleu er det 5,4 km. Du går frem og tilbake samme vei. Til sammen blir dette 10,7 kilometer som tar mellom 3 og 3,5 timer å gå. Du bestiger ca. 200 høydemeter på ruten. Den korte ruten fra parkeringsplassen er 3 kilometer hver vei (til sammen 6 km). Den tar ca. 2,5 timer frem og tilbake.


Finne frem: Søk etter Orxeta på Google Maps. Kjør gjennom byen og parker på veiskulderen rett før første avkjøring mot Finestrat.


Alternativt: Ta av mot Villajoyosa fra A-7 eller N-332 fra Alicante eller Altea. Følg skilt til Sella og Orxeta på vei CV-770. Kjør gjennom byen og parker på veiskulderen rett før første avkjøring mot Finestrat.


Hvis du vil gå den korte ruten, fortsetter du på vei CV-770 fra Orxeta til Sella. Etter noen kilometer skal du ta av til vei CV-775 mot Relleu. Følg denne veien til distansemerke 28. Parker på parkeringsplassen på venstre side av veien.


Kart over ruten

42 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page