top of page
  • Forfatterens bildeAdmin

Nordre Øyeren - Nordens største innlandsdelta

I nordenden av innsjøen Øyeren der hvor Glomma renner inn, ligger Nordre Øyeren naturreservat i Nordens største delta.

Det er et 62 kvadratkilometer stort sletteområde med sanddyner, øyer, viker, laguner og kanaler formet av elvens skiftende vannføring.

På østsiden ligger et langstrakt landområde - Årnestangen - som ender midt ute i innsjøen. Veien dit går gjennom åkerland langs en kanal i deltaet.

Her er landskapet så åpent og flatt at du har følelsen av å være ved Danmarks kyst.

Området har stor artsrikdom av både planter og dyr. Det er registrert mer enn 260 fuglearter, et tyvetalls pattedyr og 320 forskjellige planter.

Elvebreddene er under stadig endring. På enkelte steder blir de erodert av vannstrømmen, andre steder oppstår det grunner eller utstikkere fordi vannet bringer med seg sand og jord.


På sydspissen av Årnestangen er det et stort våtmarksområde som også er i stadig endring i takt med vannstanden. Dette er et fint sted for fugletitting.

Bestanden av Vipe er sterkt nedadgående mange steder i landet, mye på grunn av måten moderne landbruk drives på, men i dette området er det lett å få øye på den.

Det er satt opp et stort utsiktstårn for fugletitting på sydspissen. Derfra får du fin utsikt over store deler av området.De fleste fuglene er bare på gjennomreise og ses bare i trekkperiodene på vår og høst, men Heipipelerken på bildet under er en fast gjest.

På sydøstsiden av Årnestangen er det bare tillatt å ferdes på oppmerket sti.

Her er det også satt opp et skjul for fugletitting som også gir god oversikt over våtmarksområdet.

Det er begrenset mulighet til å bevege seg utenom gårdsveier og stier, men langs elvebreddene kan du bevege deg fritt.Når du først er i området, kan det anbefales å ta en tur til Fetsund lenser. Det er bare noen kilometer unna.

Her er det både et informasjonssenter om naturreservatet og et museum for tømmerfløtingen som ble utført her tidligere.

Noen av bygningene flyter ute i elven når vannstanden er så høy at det er aktuelt å fløte tømmer. Ved lav vannstand står de på sandbunnen på sine flytepontonger.


Flere utflukter: www.turideer.com

Ukens utflukt: Årnestangen i Øver Øyeren


Passer for: Alle. Flatt og lett terreng på bevege seg i. Det er opparbeidet veier og stier hele strekningen.


Varighet: Turen fra parkeringsplassen til sydspissen av Årnestangen er ca. 3 km (6 km tur/retur).


Finne frem: Ta E6 fra Oslo mot Trondheim. Ta av til høyre mot Akershus universitetssykehus ved Høybråten. Fortsett videre mot Rælingen. Ved Rælingen tar du Nedre Rælingsvei (RV 120) sydover (til høyre) forbi Norum, Fjerdingby og Smestad. Følg RV 120 til du kommer til skilt mot Årnestangen. Parker på en liten parkeringsplass like ved vannet. For å komme til sydspissen av Årnestangen, følger du gårdsveien gjennom grinden like ved.

915 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page