top of page

2016

Sverige -

Norra Bohuslän

Bohuslãn er det vestligste landområdet i Sverige. Det strekker seg langs skagerakkysten fra Svinesund i nord til munningen av Göta älv i sør. 

Bohuslän is the southermost part of Sweden. It extends from Svinesund in the north to the Göta river in south. 

Bohuslän es el oeste de Suecia que extenderse desde Svinesund en el norte hasta el rio Göta en el sur. 

02

bottom of page